Zarządzanie pieniędzmi w czasach kryzysu/inflacji

W okresie gwałtownego spadku cen aktywów na giełdzie niezwykle ważne jest odpowiednie zarządzanie swoimi funduszami, tak aby nasze inwestycje nie traciły płynności, a ewentualne zadłużenia można było spłacić. Efektowne zarządzanie pieniędzmi pozwoli uniknąć sprzedaży aktywów, w które inwestujemy, czy nie dopuścić do zamknięcia prowadzonych przez nas rachunków oszczędnościowych. Jak odpowiednia przygotować się na spowolnienie gospodarcze i zabezpieczyć się finansowo w czasie kryzysu? Jest to z pewnością pytanie złożone, na które trudno będzie znaleźć jednoznaczną odpowiedz. Warto jednak pamiętać, że w czasach galopującej inflacji warto postawić na zdywersyfikowany portfel i odpowiednie zabezpieczenie. Lokując nasze środki w jeden rodzaj aktywów, możemy narazić się na niepotrzebne straty, jeżeli inwestycja okaże się nietrafiona. Z kolei bezpieczne produkty jak np. obligacje będą stanowić dla nas bezpieczną poduszkę finansową.