Zarządzanie pieniędzmi w czasie kryzysu

Zarządzanie kapitałem nigdy nie jest proste. Wyzwanie to staje się jeszcze trudniejsze w sytuacji gdy w krajowej gospodarce panuje kryzys przejawiający się na przykład wysoką stopą inflacji. Co należy wówczas zrobić, by skutecznie ochronić zgromadzone środki przed utratą wartości?

Wysoka inflacja, czyli o sytuacji, kiedy tradycyjne metody nie działają

W warunkach, w których inflacja jest na akceptowalnym, niskim poziomie (w Polsce cel inflacyjny, do którego powinien dążyć bank centralny, to przedział między 1,5% a 3,5%), a stopy procentowe nie są zaniżane, można korzystać z takich „tradycyjnych” metod inwestowania kapitału, jak między innymi:

  • konta oszczędnościowe,
  • lokaty bankowe,
  • obligacje Skarbu Państwa.

Nie ma w tym nic dziwnego – metody te dają wprawdzie niewielki zysk (nie więcej niż kilka procent w skali jednego roku), ale cieszą się powszechnym zaufaniem i nie wymagają od inwestorów indywidualnych dużej wiedzy.

Inwestycje alternatywne – ciekawy sposób na pomnożenie posiadanego kapitału

Sytuacja, która panuje w Polsce od wielu miesięcy (według wstępnych szacunków GUS, inflacja w listopadzie 2021 r. wyniosła aż 7,7% w stosunku do poprzedniego roku), sprawia, że coraz więcej ludzi zaczyna sięgać po równie atrakcyjne, choć mniej znane metody. Są to tak zwane inwestycje alternatywne, w tym między innymi inwestycje poprzez:

  • zakup złota,
  • handel dziełami sztuki,
  • pożyczki społecznościowe.

Dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii internetowych w ostatnich latach sprawił, że szczególnie to ostatnie rozwiązanie zyskuje sobie na popularności. Pożyczki społecznościowe to alternatywny sposób inwestowania, za pomocą którego można wedle własnego uznania udostępnić własne środki firmom na rozwój prowadzonej przez nich działalności. Przykładem instytucji zajmującej się organizacją pożyczek społecznościowych jest Future Capital. Firma ta udostępnia specjalistyczną platformę crowdfundingową, dzięki której firmy mogą starać się o dodatkowe środki  na rozwój własnego przedsiębiorstwa